بیت کوین دونی | جامع ترین وبسایت فارسی خرید، فروش، استخراج و ارائه رایگان بیت کوین

بیت کوین رایگان، خرید و فروش، استخراج

(؟)آمار بیت کوین دونی

کاربران سایت

۸,۴۷۰ نفر

دریافت بیت کوین

۵۹۰,۳۶۵ مرتبه

بیت کوین رایگان

۴۲,۴۳۱,۸۲۹ ساتوشی

مجموع پورسانت ها

۴,۷۹۲,۸۳۲ ساتوشی

جوایز قرعه کشی

۱۸,۶۱۶,۱۴۳ ساتوشی

برداشت وجه

۴۵,۰۱۴,۰۷۹ ساتوشی

فعال ترین کاربران

رتبه کد کاربری دفعات دریافت بیت کوین دریافتی (ساتوشی)
۱۷۸۱۳,۲۳۰۶۴۲,۹۵۵
۲۶۱۳۱۰,۶۷۳۵۵۳,۹۴۸
۳۹۰۶,۳۲۱۳۷۱,۴۹۵
۴۲۷۷۴,۶۴۶۲۴۳,۲۹۳
۵۱,۷۰۳۴,۱۵۶۲۸۶,۵۲۲
۶۶۲۶۴,۱۳۵۱۹۹,۱۹۰
۷۸۹۶۴,۰۸۱۲۵۴,۱۵۱
۸۳۵۸۳,۹۶۸۲۴۰,۷۱۴
۹۱۷۷۳,۶۷۸۱۸۱,۷۱۹
۱۰۴۹۱۳,۴۸۱۱۹۷,۹۶۱
۱۱۳۴۵۳,۲۶۵۱۵۸,۹۰۵
۱۲۱۶۴۳,۲۴۷۱۷۹,۸۵۷
۱۳۱۵۶۳,۲۱۴۱۴۹,۶۹۱
۱۴۱,۰۹۴۳,۱۰۴۲۶۵,۰۶۸
۱۵۴۶۹۲,۹۲۴۱۴۷,۴۱۴