بیت کوین دونی | جامع ترین وبسایت فارسی خرید، فروش، استخراج و ارائه رایگان بیت کوین

بیت کوین رایگان، خرید و فروش، استخراج

(؟)آمار بیت کوین دونی

کاربران سایت

۶,۶۷۳ نفر

دریافت بیت کوین

۵۱۳,۳۰۷ مرتبه

بیت کوین رایگان

۳۶,۶۴۹,۴۹۲ ساتوشی

مجموع پورسانت ها

۲,۷۲۱,۶۱۷ ساتوشی

جوایز قرعه کشی

۱۶,۶۳۵,۸۹۸ ساتوشی

برداشت وجه

۳۸,۴۱۱,۲۲۶ ساتوشی

فعال ترین کاربران

رتبه کد کاربری دفعات دریافت بیت کوین دریافتی (ساتوشی)
۱۷۸۱۳,۲۳۰۶۴۲,۹۵۵
۲۶۱۳۱۰,۶۷۳۵۵۳,۹۴۸
۳۹۰۶,۳۲۱۳۷۱,۴۹۵
۴۲۷۷۴,۶۴۴۲۴۳,۱۷۲
۵۱,۷۰۳۴,۱۵۶۲۸۶,۵۲۲
۶۶۲۶۴,۱۳۵۱۹۹,۱۹۰
۷۸۹۶۴,۰۸۱۲۵۴,۱۵۱
۸۳۵۸۳,۹۴۸۲۳۹,۳۵۸
۹۱۷۷۳,۶۷۴۱۸۱,۴۰۳
۱۰۴۹۱۳,۴۱۳۱۹۲,۷۷۸
۱۱۳۴۵۳,۲۵۹۱۵۸,۵۱۳
۱۲۱۶۴۳,۱۷۸۱۷۴,۵۴۷
۱۳۱۵۶۳,۱۷۸۱۴۶,۹۹۸
۱۴۴۶۹۲,۹۲۴۱۴۷,۴۱۴
۱۵۱,۰۹۴۲,۸۸۰۲۴۸,۲۶۳